January 26, 2013

Hạ DuHình như tôi đã một mình đi qua 4 Mùa ?


Tôi muốn viết nhiều thứ lắm, về nhiều việc lắm..

Nhưng rốt cuộc, tôi chẳng viết được câu chữ nào cho ra hồn.

No comments:

Post a Comment